Nicoll lietus ūdens novadīšanas kanālu sistēmas

NICOLL LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS KANĀLU SISTĒMAS


 
 


 
Lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no bruģa, asfaltbetona, betona vai cita seguma piedāvājam NICOLL kanālus.


NICOLL kanāli pēc savas uzbūves un noslodzes klases iedalās divās kanālu grupās: CONECTO kanāli un   KENADRAIN kanāli.

 

  •  NICOLL CONECTO kanāli paredzēti izmantot teritorijās ar mazu nolsogojumu, piemēram, privātmāju pagalmos, pie iebrauktuvēm pagalmos, garāžās un pie iebrauktuves garāžās, kā arī sabiedrisko teritoriju gājēju zonās, kur nenotiek intensīva transporta kustība. Conecto kanāli tiek komplektēti ar plastmasas, cinkota tērauda vai čuguna restēm, kuras, ievērojot atbilstošu montāžas tehnoloģiju , nodrošina šo kanālu A15, B125, vaiC250 slodzes klasi Conecto kanālu grupā. 

  • NICOLL KENADRAIN kanāli paredzēti  teritorijām ar intensīvu noslogojumu, piemēram, sabiedriskajām teritorijām, pazemes un virszemes autostāvvietām, industriālajās teritorijām, ielām un autoceļiem. Kenadrain kanāli , lidzīgi Conecto kanāliem, tiek komplektēti ar  cinkota tērauda vai čuguna restēm. Kenadrain kanāli, atkarībā no komplektācijas un montāzas tehnoloģijas, nodrošina attiecīgi A15, B125, C250, D400 un E600 slodzes klasi Kenadrain kanālu grupā.


                         


VAIRĀK PAR NICOLL KANĀLU SISTĒMĀM

NICOLL kanālu katalogs.